Välkommen till Åkeri AB Nils Olof Nilsson

De flesta företag är beroende av logistik, på ena eller andra sättet. Kraven är att det ska vara smidigt, miljöanpassat och ekonomiskt. Något som Åkeri AB Nils Olof Nilsson i Trelleborg utvecklat med sina 60 år i branschen. Vi strävar ständigt efter att uppfylla våra kunders tuffa krav och önskemål.

Vi gillar utmaningar och har den modernaste utrustningen för att klara av transporter vars godsflöden är komplexa och kräver ett optimalt logistiskt tänkande.

God service är vårt signum. Flexibilitet, snabba besked, säkra leveranser, en pågående dialog och bra kommunikation med våra kunder är grunden i ett väl fungerande samarbete. Vi satsar på långsiktiga relationer, en del av våra kunder har anlitat oss i över 25 år.

Vår långa erfarenhet av bulk- och tippgods innebär att vi blivit specialister på att hantera den typen av gods. Vi har även särskild kompetens för transporter med farligt gods som kräver ADR-förarintyg.

Vi gör alltid vårt yttersta. Det är en stor glädje när vi genom vår långa erfarenhet eller vårt stora kontaktnät lyckas lösa våra kunders önskemål!

Håkan och Linus