De flesta företag är beroende av logistik, på ena eller andra sättet.

Kraven är att det ska vara smidigt, miljöanpassat och ekonomiskt. Något som Åkeri AB Nils Olof Nilsson i Trelleborg utvecklat med sina 60 år i branschen.

Mer om vårt arbete

Miljö­certifierad

Miljöcertifierad

Arbetsmiljö­certifierad

Arbetsmiljöcertifierad

Kvalitets­certifierad

Kvalitetscertifierad

Trafiksäkerhets­certifierad

Trafiksäkerhetscertifierad

NON är ett fristående åkeri med över 60 år i branschen och internationella transporter som specialitet.

Företagets historia går tillbaka till 1950 då Nils-Olof Nilsson köpte ett åkeri som inkluderade två bilar. Till att börja med transporterade han djur, men verksamheten utvecklades och bestod så småningom till stor del av spannmålstransporter. 1964 var ett genombrottsår, efter tre avslag och brev till kungen fick han tillstånd att köra i Tyskland.

LÄS VÅR HISTORIA