De flesta företag är beroende av logistik, på ena eller andra sättet.

Kraven är att det ska vara smidigt, miljöanpassat och ekonomiskt. Något som Åkeri AB Nils Olof Nilsson i Trelleborg utvecklat med sina 60 år i branschen.

Thank you very much for the perfect service.

Eckard Meyer, Lerbs GmbH

Ni håller alltid vad ni lovar!

Dessutom har ni bra service, är trevliga och kundmedvetna.

Marina Svensson, Bara Mineraler AB

Ni hittar lösningar på allt trots kort framförhållning!

Därför vill man så gärna jobba med er.

Marina Svensson, Bara Mineraler AB

Alltid snabba svar!

Därför vill man så gärna jobba med er.

Marina Svensson, Bara Mineraler AB

Tack för att ni är ni!

Ni kan inte ha en nöjdare kund än Bara Mineraler!

Marina Svensson, Bara Mineraler AB

NON är det absolut bästa företaget som kommer och lastar hos oss!

De flesta andra ligger på en nivå och ni på NON på en helt annan!

WT Metall AB

NON är ett fristående åkeri med över 60 år i branschen och internationella transporter som specialitet.

Företagets historia går tillbaka till 1950 då Nils-Olof Nilsson köpte ett åkeri som inkluderade två bilar. Till att börja med transporterade han djur, men verksamheten utvecklades och bestod så småningom till stor del av spannmålstransporter. 1964 var ett genombrottsår, efter tre avslag och brev till kungen fick han tillstånd att köra i Tyskland.

LÄS VÅR HISTORIA