Internationella transporter

NON är specialiserade på internationella transporter till och från Sverige till framförallt Tyskland, Holland och Norge men även till övriga Europa.

Vi transporterar allt från den enskilda pallen till fulla trailers men även bulk så som skrot eller spannmål.

Med hjälp av vårt stora kontaktnät och våra korta beslutsvägar skapar vi en optimal transport för dig som kund. Transporten sker i vår moderna och miljövänliga fordonsflotta. Alla våra förare innehar ADR-utbildning och yrkeskompetensbevis (YKB).

Vi har tillstånd för transport av avfall och farligt avfall gällande Norden, Italien, Tyskland och BeNeLux.

I ett led i att skapa ytterligare mervärde för dig som kund är vi också GMP-Certifierade. GMP är en certifiering för säkra fodertransporter.

NON – ER TRANSPORTÖR I EUROPA!!