Certifikat

För Åkeri AB Nils Olof Nilsson är våra certifikat en självklar del av vårt arbete. Vi arbetar hela tiden med ständiga förbättringar och försöker hela tiden ligga steget före. Detta gör vi genom vårt ledningssystem för kvalitet och miljö där vi identifierar saker med förbättrings potential och gör att vi kan ha ordning och reda i vår verksamhet.

2006 införde vi ett integrerat system för kvalitetssäkring och miljöledning och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. 2013 blev vi även certifierade enligt ISO 39001.

2013 tog vi också steget som ett av få åkerier i Sverige att bli certifierade enligt GMP+, en certifiering för säkra fodertransporter.