Om Åkeri AB Nils Olof Nilsson

NON är ett fristående åkeri med över 60 år i branschen och internationella transporter som specialitet.

Företagets historia går tillbaka till 1950 då Nils-Olof Nilsson köpte ett åkeri som inkluderade två bilar. Till att börja med transporterade han djur, men verksamheten utvecklades och bestod så småningom till stor del av spannmålstransporter. 1964 var ett genombrottsår, efter tre avslag och brev till kungen fick han tillstånd att köra i Tyskland.

Vi utför internationella transporter och idag är Sverige, Norge, Benelux-länderna och Tyskland våra största marknader. Vi kör gods till och från men även inom de olika länderna. Kunderna finns inom många olika områden, alltifrån bygg-, bil-, och återvinningsindustrin till foder- och livsmedelsindustrin. Lera, sand, torv och stärkelse är exempel på några produkter som vi transporterar men vi har även specialiserat oss på miljötransporter, till exempel av skrot och glas. Våra walkingfloor trailers funkar både för transporter av bulk men även pallat gods.

Vårt koncept bygger på att vi har kontroll över hela transporten, från att ni bokar till att vi levererar.

Vår målsättning är att ligga långt fram i branschen och på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt uppfylla våra kunders krav och förväntningar på utförda tjänster samt uppfattas som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör.

Vi uppnår detta genom:

Ett led i detta har varit att satsa på så kallade intermodala transporter där vissa sträckor körs på tåg för att minska vår miljöpåverkan och öka vår kostnadseffektivitet.

Vi är medlemmar i Svensk Åkeriförening samt Biltrafikens Arbetsgivareförbund och våra transporter är försäkrade enligt CMR.