Kvalitet & Miljö

Kvalitet & miljö är viktigt för oss på Åkeri AB Nils Olof Nilsson. Det är självklart för oss att arbeta med ständiga förbättringar. Alla medarbetare är involverade i vårt kvalitetsarbete och har fått information och utbildning i kundvård, trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljöfrågor.

Målsättningen är att ligga långt fram i branschen och på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och trafiksäkert sätt uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Vi jobbar bland annat med intermodala transporter där en del av transporten går via tåg och på så sätt minskar vi vår miljöpåverkan samtidigt som vi får en effektiv logistik.

Under 2006 införde vi ett integrerat system för kvalitetssäkring och miljöledning. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilket innebär att våra rutiner förbättrats och blivit mer effektiva. Samtidigt bidrar vi till en positiv utveckling av miljön. Den systematiska och noggranna dokumentationen av vår verksamhet gynnar i slutändan både våra kunder och samhället i stort.

Sedan 2013 är vi även certifierade enligt ISO 39001, trafiksäkerhet.

Har ni frågor angående vårt ISO och miljöarbete vänligen kontakta Emmie Nilsson, emmie@akerinon.com eller på telefon 0410-48584.

Vårt ledningssystem omfattar fyra områden:

Nedan ser ni våra certifikat