Transporter av avfall och farligt avfall

Transporter av avfall och farligt avfall har varit en del av vår verksamhet sedan mitten av 90-talet. Vi har samlat på oss stor erfarenhet, ja man kan till och med kalla oss specialister.

Vi vet hur viktigt det är att ha rätt tillstånd, att notificeringen är rätt och att transporten görs utefter den förutbestämda färdrutten. Både för dig som kund och för att inga överträdelser ska ske gentemot emot naturvårdsverket och länsstyrelsen.

Våra avfallstillstånd gäller för Sverige, Holland, Tyskland, Danmark och Italien.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med era avfallstransporter och transporter av farligt avfall så kontakt oss.