Nyförvärv

NON har förvärvat PGF Trans AB. PGF Trans omsätter idag ca 15 mkr och vi ökar vår kapacitet med 5 bilar.