ISO Certfieringar

Ni vet väl att vi är iso-certifierade? Vi har nu haft en revision av vårt ledningssystem och fått våra certifikat förnyade. Att kunna säkerställa vår arbete genom vårt ledningssystem är en viktig del i vårt arbete för att ständigt utvecklas.